Polityka prywatności / Privacy policy

Informacje o naszej Spółce i Stronie Internetowej

Za treści na stronie www.lgensol.pl odpowiada LG Energy Solution Wrocław sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „LGENSOL”) z siedzibą w Biskupicach Podgórnych, przy ul. LG 1A, 55-040 Kobierzyce.

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron (przeniesienie następuje poprzez kliknięcie w odpowiedni piktogram), które są poza naszą kontrolą i nie są objęte niniejszą polityką prywatności. Rekomendujemy Państwu zapoznanie się z polityką prywatności na innych odwiedzanych przez Państwa witrynach internetowych. 

Zbieranie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych

Jeżeli w trakcie wizyty na stronie kontaktują się Państwo z nami wysyłając wiadomość e-mail lub dzwoniąc na jeden z podanych na stronie numerów telefonicznych, to decydują się Państwo na udostępnienie nam swoich danych osobowych. Udostępnienie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak w większości przypadków może być warunkiem koniecznym do nawiązania kontaktu.

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postawieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) : 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. Urz. UE L119/1, dalej RODO) oraz przepisów polskich. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez LG Energy Solution Wrocław sp. z o.o.  znajdziecie Państwo na stronie Dane osobowe. Na tej stronie umieściliśmy klauzule informacyjne dostosowane do celu, w jakim Państwo chcecie się kontaktować z naszą Spółką (np. rekrutacja, kontakt biznesowy, etc.).

Informacje o ruchu internetowym na stronie i plikach Cookies

Podczas pierwszej wizyty na naszych stronach są Państwo informowani o wykorzystywaniu przez nasz serwis internetowy plików Cookies. 

Serwery wewnętrzne Spółki i serwery dostawców usług IT będących osobami trzecimi (które mogą być umieszczone poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) automatycznie rejestrują dane dotyczące wizyty, opierając się na Państwa adresie IP.

Administrator strony za pośrednictwem strony instaluje następujące pliki cookie:

Typy plików cookiesNazwa cookieDostawcaCel stosowania
Niezbędne-lg ensolpliki sesyjne, ułatwiające nawigację na stronie
Statystyczno-analityczne_galg ensolrejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych o tym, jak odwiedzający korzysta z witryny internetowej
ga#lg ensolwykorzystywane przez Google Analytics do zbierania danych o tym, ile razy użytkownik odwiedził witrynę, a także daty pierwszej i ostatniej wizyty
_gatlg ensol używany przez Google Analytics do ograniczania liczby żądań
_gidlg ensolrejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych o tym, w jaki sposób odwiedzający korzysta ze strony internetowej.
_collectgoogle-analytics.comsłuży do wysyłania danych do Google Analytics o urządzeniu i zachowaniu odwiedzającego. Śledzi odwiedzającego na różnych urządzeniach i kanałach marketingowych
Reklamowe_fbplg ensolUżywany przez Facebooka do dostarczania serii produktów reklamowych
_gcl_aulg ensolużywany przez Google Ad Sense do eksperymentowania z efektywnością reklam w witrynach internetowych przy użyciu ich usługi
ads/ga-audiencesgoogle.comużywany przez Google Ad Word, w celu wyszukiwania użytkowników, co do których na podstawie ich zachowania przy odwiedzaniu różnych witryn internetowych, można sądzić, że zostaną klientami
frfacebook.comdostarczanie serii produktów reklamowych
pagead/1p-user-list/#google.comŚledzi, czy użytkownik wykazał zainteresowanie określonymi produktami lub wydarzeniami w wielu witrynach internetowych i je wykrywa, sposób nawigacji użytkownika między witrynami. Jest używany w szczególności w procesie oceny efektywności reklamy przy rozliczeniach za wykorzystywanie narzędzi marketingowych.

Pliki Cookies są przez wykorzystywane za Państwa zgodą. Możecie Państwo zarządzać plikami cookies, dokonując odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegóły znajdziecie Państwo w odpowiedniej instrukcji administratora przeglądarki (np. Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera). Pozostawienie ich w domyślnym ustawieniu umożliwia gromadzenie plików Cookies i przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Pragniemy zapewnić, że LG Energy Solution Wrocław sp. z o.o. instaluje tzw. reklamowe pliki cookies wyłącznie w celu promocji zatrudnienia w Spółce, ponieważ jako bardzo dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo poszukujemy wciąż nowych pracowników.

Więcej informacji o plikach Cookies możecie znaleźć Państwo na pod adresem: www.wszystkoociasteczkach.pl lub (w języku angielskim) www.allaboutcookies.org

Ujawnianie informacji i przekazywanie danych osobowych

Zapewniamy, że nie sprzedajmy lub w inny sposób nie przekazujemy Państwa danych osobowych pozyskanych za pomocą strony internetowej na rzecz osób trzecich w celach handlowych i marketingowych. Udostępnienie Państwa danych może okazać się konieczne usługodawcom będącym osobami trzecimi, którzy przetwarzają dane w naszym imieniu, np. dostawcom usług IT, rekruterom, pełnomocnikom. Z uwagi na to, że Spółka jest częścią globalnych korporacji LG Energy Solution i LG Chem z siedzibą w Seulu (Republika Korei), LG Energy Solution Wrocław sp. z o.o. może przesłać Państwa dane osobowe do Republiki Korei (kraj spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)) w celach związanych ze świadczeniem usług informatycznych i zarządzania korporacją.  Odbywa się to na podstawie kompleksowego i globalnego mechanizmu zgodności, który obejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne (w szczególności Standardowe Klauzule Umowne) w celu zapewnienia, że Pani/Pana dane osobowe są chronione zgodnie z RODO. Mogą Państwo uzyskać szczegółowszą informację dotycząca transferu danych poza EOG kontaktując się z nami na adres: rodo.gdpr@lgensol.com .

Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia danych osobowych w przypadkach przewidzianych przez prawo lub gdy ujawnienie następuje w związku z toczącym się postępowaniem sądowym lub na wniosek organu administracji lub innym postępowaniem i w związku z którym na Spółce ciąży obowiązek ujawnienia tych danych. 

Jak długo przechowujemy dane osobowe

Informacje i dane osobowe naszych Interesantów przechowujemy nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celów do jakich te dane zostały zebrane. Szczegółowe informacje o okresie przechowywania danych dotyczących poszczególnych kategorii podmiotów możecie Państwo znaleźć w szczegółowych klauzulach RODO, dostępnych na stronie: www.lgensol.pl/dane-osobowe

Prawa przysługujące naszym Interesantom przekazującym dane kontaktowe

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych lub ich sprostowania, jeżeli są nieprawidłowe
  • w sytuacjach przewidzianych przepisami prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, lub przenoszenia danych do innego Administratora danych
  • prawo wyrażenia  sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w niektórych przypadkach),
  • jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez LG Energy Solution Wrocław jest niezgodne z przepisami o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Informację jak wnieść skargę można znaleźć na stronie: https://uodo.gov.pl/,
  • w przypadku, jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda, przysługuje Państwu prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie; przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Za każdym razem podczas podawania swoich danych jesteście Państwo informowani o swoich uprawnieniach przysługujących w konkretnej sytuacji.


Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące Polityki Prywatności lub Państwa danych osobowych, prosimy napisać do nas na adres e-mail: rodo.gdpr@lgensol.com 

albo listownie na adres pocztowy:

LG Energy Solution Wrocław sp. z o.o.

Biskupice Podgórne, ul. LG 1A

55-040 Kobierzyce

Zmiany w Polityce Prywatności

Niniejsza polityka prywatności podlega okresowej weryfikacji i aktualizacji.