Aktualności

Aktualności

28.07.2022

LG Energy Solution potroi przychody i osiągnie dwucyfrową marżę zysku operacyjnego w ciągu 5 lat

strzałka w prawo
LG Energy Solution ogłasza średnio- i długoterminowe strategie korporacyjne mające na celu wzmocnienie portfolio produktów, zapewnienie jakości, rozwój inteligentnych fabryk i łańcucha wartości oraz realizowanie nowych możliwości biznesowych. Roczny cel dotyczący przychodów ustalony na poziomie 22 bln KRW został zrewidowany. Oczekuje się znaczącego wzrostu przychodów w drugiej połowie roku. Spółka odnotowała kwartalne przychody w wysokości 5,071 bln KRW oraz zysk operacyjny na poziomie 195,6 mld KRW.   LG Energy Solution (LGES; KRX: 373220) ogłosiło średnio- i długoterminowe strategie korporacyjne, których celem jest ponad trzykrotne zwiększenie przychodów w ciągu pięciu lat poprzez rozszerzenie spółek joint venture z producentami OEM w Ameryce Północnej, skalowanie dostaw akumulatorów cylindrycznych, rozwój nowych form i możliwości biznesowych oraz osiągnięcie dwucyfrowej marży zysku operacyjnego poprzez uzyskanie pozycji lidera technologicznego. Firma zwiększyła również cel rocznych przychodów do 22 bln KRW.   Ponadto LG Energy Solution skoncentruje się na stabilizacji łańcucha wartości w oparciu o partnerstwa strategiczne, a także poprawie jakości i zdolności produkcyjnych dzięki inteligentnej fabryce.   - Naszym ostatecznym celem jest zapewnienie klientom najlepszego na świecie QCD (Quality, Cost, Delivery), stając się tym samym firmą numer jeden pod względem rentowności oraz obdarzaną zaufaniem przez naszych klientów - powiedział Youngsoo Kwon, prezes LG Energy Solution. - Będziemy nadal wspierać liderów technologicznych i wzmacniać konkurencyjność naszych produktów - dodał.   Wzmocnienie portfolio poprzez selektywne strategie   LG Energy Solution planuje skupić się na północnoamerykańskim rynku, gdzie spodziewany jest najszybszy wzrost. W przypadku baterii typu pouch, LG Energy Solution planuje rozszerzyć współpracę joint venture ze swoimi głównymi partnerami, natomiast w przypadku baterii cylindrycznych, zamierza dostarczać je nie tylko obecnym klientom strategicznym, ale także nowo powstałym firmom z branży EV, wzmacniając w ten sposób swoją przewagę na rynku.   Dodatkowo spółka wzmocni moce produkcyjne baterii cylindrycznych w Europie, aby sprostać rosnącemu popytowi, a także stworzy nową fabrykę w Azji, która dołączy do istniejących zakładów produkcyjnych w Korei Południowej i Chinach.   Obecne zakłady produkcyjne są zlokalizowane w Azji (59% mocy produkcyjnej LG Energy Solution), Europie (34% mocy produkcyjnej LG Energy Solution) i Ameryce Północnej (7% mocy produkcyjnej LG Energy Solution). Zwiększenie zdolności produkcyjnych umożliwi stworzenie zrównoważonego globalnego portfolio: Ameryka Północna (do 45%), Azja (do 35%) i Europa (do 20%).   LG Energy Solution planuje wzmocnić portfolio baterii typu pouch i cylindrycznych oraz kontynuować badania w zakresie technologii baterii nowej generacji.   W przypadku baterii pouch premium, LG Energy Solution utrzyma swoją konkurencyjność poprzez zastosowanie monokrystalicznej katody NCMA oraz anody krzemowej. W segmencie popularnych baterii typu pouch, wykorzysta ulepszone i konkurencyjne cenowo technologie, takie jak LFP i wzbogaconą w mangan chemię.   LG Energy Solution chce być liderem na rynku baterii cylindrycznych poprzez zapewnienie możliwości masowej produkcji nowej baterii 4680. Ponadto, firma skupi się na rozwoju technologii nowej generacji, takich jak baterie półprzewodnikowe oparte na polimerach i na siarczkach.   Wzmocnienie konkurencyjności w zakresie jakości, kosztów i dostaw   LG Energy Solution planuje również zaoferować klientom najwyższy poziom QCD (Quality, Cost, Delivery) poprzez skoncentrowanie się na jakości produktów, inteligentnych fabrykach, łańcuchu wartości oraz nowych biznesach.   Spółka ulepszy produkty i procesy produkcyjne, minimalizując możliwość wystąpienia wad. Firma wprowadzi również system pełnej kontroli na linii produkcyjnej oraz unowocześni algorytm diagnostyki bezpieczeństwa w systemie zarządzania bateriami (BMS), aby wykrywać nieprawidłowości z wyprzedzeniem.   Innym kluczowym czynnikiem poprawy jakości produktów jest stworzenie inteligentnej fabryki, czyli systemu, który podejmuje wszystkie decyzje na podstawie danych wytworzonych przez maszyny, niezależnie od doświadczenia i możliwości człowieka. Dzięki tej technologii, LG Energy Solution zwiększy wydajność, ustabilizuje jakość, usprawni procesy produkcyjne oraz zwiększy produktywność i efektywność pracowników.   LG Energy Solution planuje również stworzenie stabilnego łańcucha dostaw poprzez inwestowanie w kluczowych dostawców i rozszerzanie długoterminowych umów logistycznych. Firma wdroży również zamknięty system zbierania zużytych baterii i ich recyklingu, poprzez partnerstwo z wiodącymi firmami zajmującymi się recyklingiem materiałów.   Ponadto spółka zwiększy inwestycje i skalę nowych biznesów, t.j. modele BaaS (Battery as a Service) oparty na danych z baterii, a także EaaS (Energy as a Service), przy jednoczesnym zachowaniu tradycyjnego podejścia w kwestii ekspansji, aby zwiększyć rentowność swoich inwestycji.   Korekta rocznych przychodów do 22 bln KRW   LG Energy Solution dokonało również korekty w celu osiągnięcia rocznego dochodu do 22 bln KRW, co stanowi wzrost o 2,8 bln KRW w stosunku do poprzedniego celu (19,2 bln KRW) ustalonego na początku tego roku. W ubiegłym roku skonsolidowane przychody wyniosły 17,9 bln KRW.   Firma ocenia, że przychody za drugą połowę tego roku wyniosą 12,6 bln KRW, co stanowi 48% wzrost w stosunku do roku poprzedniego (8,5 bln KRW) oraz 34% wzrost w stosunku do pierwszej połowy 2022 roku (9,4 bln KRW).   - Spodziewamy się znaczącego wzrostu przychodów w drugiej połowie tego roku, dzięki zwiększonemu popytowi związanemu z wprowadzeniem nowych modeli przez producentów OEM, wzrostowi produkcji w zakładzie Ultium Cells (joint venture z GM) w Ohio oraz wpływowi cen wynikającemu z mechanizmów cost pass-through - wyjaśnili przedstawiciele spółki.   Stabilny wzrost przychodów w II kwartale pomimo trudnych warunków ekonomicznych   LG Energy Solution podało wyniki finansowe za drugi kwartał w wysokości 5,071 bln KRW skonsolidowanych przychodów i 195,6 mld KRW zysku operacyjnego.   Przychody w drugim kwartale 2022 roku wzrosły o 16,8%, a zysk operacyjny spadł o 24,4% w stosunku do poprzedniego kwartału. W porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku przychody spadły o 1,2%, a zysk operacyjny o 73%. Zysk operacyjny z drugiego kwartału ubiegłego roku zawiera czynniki jednorazowe, takie jak rezerwy związane z wycofywaniem produktów z rynku oraz zryczałtowaną opłatę licencyjną od innego podmiotu z branży. Po uwzględnieniu tych czynników, w drugim kwartale tego roku przychody zanotowały niewielki spadek w ujęciu rocznym.   - Rentowność w tym kwartale wykazała umiarkowany spadek, głównie z powodu wpływu środków blokujących w Chinach, zakłóceń w globalnym łańcuchu dostaw oraz luki czasowej pomiędzy rzeczywistym wzrostem kosztów materiałów a zastosowaniem ich w cenach sprzedaży - powiedział Chang Sil Lee, CFO LG Energy Solution. - Stały wzrost przychodów był możliwy dzięki silnej sprzedaży ogniw cylindrycznych dla EV, a także udanemu przeniesieniu głównych podwyżek cen metali na ceny baterii – dodał.


Pozostałe aktualności

Aktualności

21.11.2023

Innowacyjne Laboratorium Elektromobilności na Politechnice Wrocławskiej...

strzałka w prawo

Aktualności

17.11.2023

Zbliża się otwarcie Laboratorium Elektromobilności na Politechnice Wrocławskiej...

strzałka w prawo

Aktualności

03.11.2023

3 listopada odbył się pierwszy bezpośredni lot z Wrocławia do Seulu...

strzałka w prawo

Aktualności

31.10.2023

K-weekend: startują loty Wrocław-Seul, LG Energy Solution Wrocław partnerem wydarzenia...

strzałka w prawo

Aktualności

27.10.2023

LG Energy Solution Wrocław z 2 nagrodami...

strzałka w prawo

Aktualności

26.10.2023

LG Energy Solution ogłasza wyniki finansowe za trzeci kwartał 2023 r. –...

strzałka w prawo

Aktualności

21.09.2023

LG Energy Solution Wrocław uzyskała certyfikat ISO 37301:2021 – Compliance Management ...

strzałka w prawo

Aktualności

08.09.2023

Podpisaliśmy umowę ramową z Uniwersytetem Wrocławskim...

strzałka w prawo

Aktualności

01.09.2023

MotoClassic 2023 z udziałem LG Energy Solution Wrocław – klasyka z przyszłoś...

strzałka w prawo

Aktualności

22.08.2023

LG Energy Solution Wrocław na MotoClassic 2023 – zobacz to!...

strzałka w prawo