Aktualności

Aktualności

18.01.2023

Global Battery Alliance wprowadza pierwszy na świecie Paszport Bateryjny

strzałka w prawo

Global Battery Alliance („GBA”), największa na świecie organizacja zrzeszająca wielu interesariuszy, której celem jest ustanowienie zrównoważonego łańcucha wartości baterii do 2030 r., zaprezentowała weryfikację „dowodu koncepcji” swojego Paszportu Bateryjnego na dorocznym spotkaniu Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

Paszport Bateryjny ma kluczowe znaczenie dla ułatwienia szybkiego zwiększenia liczby zrównoważonych i odpowiedzialnych łańcuchów wartości baterii, aby osiągnąć cele Porozumienia Paryskiego poprzez elektryfikację w transporcie i sektorze energetycznym. Paszport był opracowywany przez ponad trzy lata przez członków GBA, których zakres działalności w łańcuchu wartości baterii rozpoczyna się od kopalni surowców, a kończy na recyklingu, w tym m.in. Audi, BASF, CATL, Eurasian Resources Group, Glencore, LG Energy Solution, Umicore, Tesla, Volkswagen AG, dostawcy rozwiązań IT oraz wiodące organizacje pozarządowe i międzynarodowe, w tym IndustriALL Global Union, Pact, Transport & Environment, UNEP, UNICEF i wiele innych, przy wsparciu instytucji rządowych, takich jak niemieckie Ministerstwo Gospodarki i Działań na rzecz Klimatu oraz Natural Resources Canada.

Baterie są kluczem do transformacji energetycznej. Jednocześnie są materiałochłonne i zasobochłonne, co ma nieunikniony wpływ na społeczeństwo i środowisko w całym łańcuchu wartości. Obejmuje to emisje gazów cieplarnianych podczas pozyskiwania materiałów, przetwarzania i produkcji baterii oraz kwestie pracy dzieci i łamania praw człowieka. Zapewnienie przejrzystości poprzez wprowadzenie Paszportu Bateryjnego jest kluczowym krokiem w kierunku ustanowienia zrównoważonych łańcuchów wartości baterii w szybko rozwijającym się przemyśle.

Paszport Bateryjny to sztandarowa inicjatywa GBA, ustanawiająca cyfrowego bliźniaka fizycznej baterii, który przekazuje informacje o wszystkich obowiązujących wymaganiach dotyczących zrównoważonego rozwoju i cyklu życia baterii w oparciu o kompleksową definicję zrównoważonej baterii. Wprowadzi nowy poziom transparentności w globalnym łańcuchu wartości baterii poprzez gromadzenie, wymianę, zestawianie i raportowanie zaufanych danych dotyczących pochodzenia materiału, składu chemicznego i historii produkcji baterii oraz ich wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju wśród wszystkich interesariuszy. Paszport Bateryjny GBA jest wyjątkowy, ponieważ jest kluczowym instrumentem do wdrażania globalnej wizji zrównoważonych, odpowiedzialnych i zamkniętych łańcuchów wartości baterii, w oparciu o ustandaryzowane, porównywalne i podlegające audytowi dane. Jego ostatecznym celem jest zapewnienie użytkownikom końcowym znaku jakości opartego na wydajności baterii w zakresie zrównoważonego rozwoju, zgodnie z zasadami raportowania uzgodnionymi przez przedstawicieli przemysłu, środowisk akademickich, organizacji pozarządowych i rządu.

Po raz pierwszy GBA zaprezentowała ilustracyjne wyniki weryfikacji koncepcji Paszportu Bateryjnego na dorocznym spotkaniu Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Dostępne publicznie na stronie internetowej Global Battery Alliance prototypowe paszporty zawierają przykładowe dane od Audi i Tesli oraz ich partnerów w łańcuchu wartości, dotyczące specyfikacji technicznych akumulatora, pochodzenia materiału i raportowania w odniesieniu do kluczowych wskaźników wydajności w zakresie zrównoważonego rozwoju. Obejmuje to częściowe zgłaszanie śladu węglowego baterii, pracy dzieci i praw człowieka, zgodnie z zasadami opracowanymi przez członków Global Battery Alliance dla wybranych materiałów, a także informacje na temat gromadzenia danych na różnych etapach łańcuchów wartości. Poprzez ten „dowód koncepcji”, Global Battery Alliance i jego członkowie demonstrują, w jaki sposób, przekazując te dane użytkownikom końcowym, Paszport umożliwi klientom podejmowanie bardziej świadomych decyzji zakupowych i będzie napędzać zrównoważone praktyki pozyskiwania, przetwarzania i produkcji w przyszłości branży.

Opierając się na przełomowych rozwiązaniach Global Battery Alliance, koncepcja Paszportu Baterii została zatwierdzona na spotkaniu przywódców G7 w 2021 r. w rozporządzeniu UE w sprawie baterii oraz przez administrację kanadyjską i amerykańską. Paszport Bateryjny stanie się obowiązkowym wymogiem w UE do 2026 r., a inne regiony prawdopodobnie pójdą w jego ślady, co sprawia, że wprowadzenie Paszportu Bateryjnego GBA jest ważniejsze niż kiedykolwiek, aby zapewnić globalnie spójne ramy dla zrównoważonego rozwoju w przyszłości.

Po pomyślnym uruchomieniu weryfikacji koncepcji, GBA będzie nadal rozwijać architekturę Paszportu Bateryjnego, w tym opracowywać kompleksowe i usprawnione ramy dla znajdujących się w nim wskaźników. Członkowie GBA będą wspólnie pracować nad zasadami i mechanizmami oceny wyników, zarządzania danymi oraz instrumentami informatycznymi. Po zakończeniu prac, pozwoli to w przyszłości na porównywanie baterii z weryfikowalną definicją zrównoważonej i odpowiedzialnej baterii opracowaną przez GBA, identyfikację tych, które są najlepsze i najgorsze w swojej klasie oraz śledzenie postępów w branży poprzez wydanie znaku jakości GBA dla baterii.

- Cieszymy się, że możemy zaprezentować „dowód koncepcji” Paszportu Bateryjnego, który jest wynikiem wielomiesięcznej współpracy z naszymi członkami – od producentów samochodów, korporacji wydobywczych i firm technologicznych, organizacji pozarządowym, organów rządowych i innych organizacji międzynarodowych. Weryfikacja koncepcji jest ważnym krokiem w kierunku zwiększenia zaufania inwestorów, konsumentów końcowych i innych interesariuszy do odpowiedzialnej i zrównoważonej produkcji akumulatorów pojazdów elektrycznych oraz zaangażowania w recykling i obieg zamknięty – powiedziała Inga Petersen, Dyrektor Wykonawczy Global Battery Alliance.

- Gwałtowny wzrost zapotrzebowania na akumulatory oraz globalna współzależność w branży podkreślają zapotrzebowanie na zwiększenie transparentności i rzetelność łańcucha wartości baterii. Dostarczając użytkownikom końcowym kluczowych informacji o pochodzeniu materiałów baterii, historii produkcji i wyników ESG, Paszport Bateryjny będzie służyć jako ważny instrument i narzędzie do ulepszania zrównoważonego rozwoju biznesu. Zaangażowani w tworzenie ekosystemów baterii bliskich tym wartościom i wytyczania własnej „zrównoważonej drogi”, LG Energy Solution z zadowoleniem otwiera się na kolejne możliwości wykorzystania potencjału organizacji Global Battery Alliance i współpracy z wieloma zainteresowanymi podmiotami w celu stworzeniu rygorystycznych i ustandaryzowanych ram, które pozwolą śledzić i mierzyć postęp w całym globalnym łańcuchu wartości baterii – dodał Bangsoo Lee, Chief Risk Officer LG Energy Solution.Pozostałe aktualności

Aktualności

21.11.2023

Innowacyjne Laboratorium Elektromobilności na Politechnice Wrocławskiej...

strzałka w prawo

Aktualności

17.11.2023

Zbliża się otwarcie Laboratorium Elektromobilności na Politechnice Wrocławskiej...

strzałka w prawo

Aktualności

03.11.2023

3 listopada odbył się pierwszy bezpośredni lot z Wrocławia do Seulu...

strzałka w prawo

Aktualności

31.10.2023

K-weekend: startują loty Wrocław-Seul, LG Energy Solution Wrocław partnerem wydarzenia...

strzałka w prawo

Aktualności

27.10.2023

LG Energy Solution Wrocław z 2 nagrodami...

strzałka w prawo

Aktualności

26.10.2023

LG Energy Solution ogłasza wyniki finansowe za trzeci kwartał 2023 r. –...

strzałka w prawo

Aktualności

21.09.2023

LG Energy Solution Wrocław uzyskała certyfikat ISO 37301:2021 – Compliance Management ...

strzałka w prawo

Aktualności

08.09.2023

Podpisaliśmy umowę ramową z Uniwersytetem Wrocławskim...

strzałka w prawo

Aktualności

01.09.2023

MotoClassic 2023 z udziałem LG Energy Solution Wrocław – klasyka z przyszłoś...

strzałka w prawo

Aktualności

22.08.2023

LG Energy Solution Wrocław na MotoClassic 2023 – zobacz to!...

strzałka w prawo