Strategia podatkowa / Tax strategy

Wersja językowa / Language version

Strategia podatkowa
Informacja o realizowanej strategii podatkowej w 2020 r.
Informacja o realizowanej strategii podatkowej w 2021 r.
Informacja o realizowanej strategii podatkowej w 2022 r.
Tax strategy
Information regarding tax strategy in fy2020