BHP i ochrona środowiska

Grupa LG Energy Solution przywiązuje największą wagę do bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działań proekologicznych. Nieustannie dążymy do osiągnięcia równowagi pomiędzy działalnością biznesową spółki, a ochroną środowiska naturalnego.

LG Energy Solution Wrocław posiada wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według ISO 45001:2018 oraz System Zarządzania Środowiskowego według ISO 14001:2015.

Oba systemy zarządzania są sukcesywnie rozszerzane i doskonalone. Jest to efektem zaangażowania pracowników na wszystkich szczeblach organizacji. Kierunek doskonalenia systemów określa Polityka Zdrowia, Bezpieczeństwa i Środowiska.

Polityka Środowiska i BHP

W LG Energy Solution rozumiemy, że dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko to podstawy niezbędne do zapewnienia sobie konkurencyjności na wielu polach. W celu nieustannego doskonalenia tych dziedzin zobowiązujemy się przestrzegać następujących zasad:

  • Zobowiązujemy się przestrzegać wszystkich wymogów prawnych z zakresu Środowiska i BHP oraz ustanowić globalne zasady i najlepsze praktyki w tej dziedzinie.
  • Zobowiązujemy się nieustannie dążyć do wprowadzenia innowacji w całym cyklu życia naszych wyrobów, aby dostarczać produkty i świadczyć usługi przyjazne środowisku.
  • Zobowiązujemy się zapewniać bezpieczne i zdrowe środowisko pracy oraz budować kulturę korporacyjną zgodnie z tymi zasadami
  • Zobowiązujemy się wspierać naszych partnerów biznesowych i lokalne społeczności w zakresie doskonalenia praktyk środowiskowych i BHP w ramach poczucia odpowiedzialności społecznej.
  • Zobowiązujemy się informować wszystkie zainteresowane strony o naszych programach z zakresu Środowiska i BHP.